top of page

Premium-licentie

Deze Niet-exclusieve Premium-licentieovereenkomst (de "Overeenkomst").

Deze Overeenkomst wordt uitsluitend uitgegeven in verband met en voor het gebruik van de Beat door de Licentiehouder overeenkomstig en onderhevig aan alle hierin vermelde voorwaarden.

 1. Licentievergoeding: De Licentienemer zal de Licentievergoeding aan de Licentiegever betalen op de datum van deze Overeenkomst. Alle door Producer in the Beat aan Licentienemer verleende rechten zijn afhankelijk van de tijdige betaling door Licentienemer van de Licentievergoeding. De Licentievergoeding is een eenmalige betaling voor de aan de Licentienemer verleende rechten en deze Overeenkomst is niet geldig totdat de Licentievergoeding is betaald.

 1. Levering van de Beat:

  1. Licentiegever stemt ermee in om de Beat te leveren als MP3, WAV & TRACKSTEMS van hoge kwaliteit, zoals dergelijke termen worden begrepen in de muziekindustrie.

  2. Licentiegever zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Beat onmiddellijk na betaling van de Licentievergoeding aan Licentienemer te leveren. Licentienemer ontvangt de Beat via e-mail op het e-mailadres dat Licentienemer aan Licentiegever heeft verstrekt.

 1. Termijn: De Termijn van deze Overeenkomst is tien (10) jaar en deze licentie loopt af op de tien (10) verjaardag van de Ingangsdatum.

 1. Gebruik van de beat:

  1. Als tegenprestatie voor de betaling door Licentienemer van de Licentievergoeding, verleent de Producent Licentienemer hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie en het recht om de Beat op te nemen, op te nemen en/of te gebruiken bij de voorbereiding van één (1) nieuw nummer of om de Sla in een nieuw stuk instrumentale muziek gemaakt door de Licentiehouder. Licentienemer mag het nieuwe nummer of nieuwe instrumentale muziek creëren door zijn/haar geschreven songteksten over de Beat op te nemen en/of door delen/samples van de Beat op te nemen in reeds bestaande instrumentale muziek geschreven, geproduceerd en/of eigendom van Licentienemer. Het nieuwe nummer of stuk instrumentale muziek dat door de Licentiehouder is gemaakt en waarin de Beat geheel of gedeeltelijk is opgenomen, wordt het "Nieuwe nummer" genoemd. Er wordt toestemming verleend aan Licentiehouder om het arrangement, de lengte, het tempo of de toonhoogte van de Beat te wijzigen ter voorbereiding van het Nieuwe Nummer voor openbare release.

  2. Deze Licentie verleent de Licentiehouder een wereldwijde, niet-exclusieve licentie om de Beat zoals opgenomen in het Nieuwe Nummer te gebruiken op de manieren en voor de doeleinden die hierin uitdrukkelijk worden vermeld, met inachtneming van de verkoopbeperkingen, beperkingen en verboden gebruik vermeld in deze Overeenkomst. Licentienemer erkent en stemt ermee in dat alle rechten die op grond van deze Overeenkomst aan Licentienemer in de Beat worden verleend, op NIET-EXCLUSIEVE basis zijn en dat de Producent de Beat in licentie zal blijven geven onder dezelfde of vergelijkbare voorwaarden als deze Overeenkomst aan andere potentiële derde partijen. partij vergunninghouders.

   • Het nieuwe nummer kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot een release in een enkel formaat, voor opname in een mixtape of gratis compilatie van samengebundelde muziek (EP of album), en/of promotionele, niet-verzilverde digitale streaming;

   • Licentiehouder mag het nummer publiekelijk uitvoeren voor optredens met winstoogmerk en voor onbeperkte uitvoeringen zonder winstoogmerk, inclusief maar niet beperkt tot live optredens (d.w.z. concert, festival, nachtclub enz.), op terrestrische of satellietradio en/of op internet via streamingdiensten van derden (Spotify, YouTube, iTunes Radio enz.). Het nieuwe nummer kan worden afgespeeld op 5 terrestrische of satellietradiostations;

   • De Licentiehouder mag het Nieuwe Nummer synchroon gebruiken met Twee (2) audiovisueel werk dat niet langer duurt dan vijf (5) minuten (een "Video"). In het geval dat het nieuwe nummer zelf langer is dan vijf (5) minuten, mag de video niet langer worden afgespeeld dan de lengte van het nieuwe nummer. De video mag worden uitgezonden op elk televisienetwerk en/of geüpload naar internet voor digitale streaming en/of gratis download door het publiek, inclusief maar niet beperkt tot YouTube en/of Vevo. Producent verleent geen andere synchronisatierechten aan Licentienemer;

   • De Licentiehouder mag het Nieuwe Nummer beschikbaar stellen voor verkoop in fysieke en/of digitale vorm en 10.000 downloads/fysieke muziekproducten verkopen en mag 1000.000 audiostreams waarmee inkomsten worden gegenereerd, 500.000 videostreams waarmee inkomsten worden gegenereerd, 100.000 videostreams zonder inkomsten en onbeperkte gratis downloads . Het nieuwe nummer is mogelijk te koop als single en/of opgenomen in een compilatie van andere nummers die door de licentiehouder zijn gebundeld als een EP of een volledig album. Het nieuwe nummer kan via digitale winkels worden verkocht voor permanente digitale download in mp3-formaat en/of fysiek formaat, inclusief cd's en vinylplaten. Voor alle duidelijkheid en om twijfel te voorkomen: de Licentiehouder heeft NIET het recht om de Beat te verkopen in de vorm waarin deze aan de Licentienemer is geleverd. De Licentiehouder moet een Nieuw Lied maken (of instrumentaal zoals hierboven beschreven) om zijn rechten onder deze bepaling te verwerven. Elke verkoop van de Beat in zijn oorspronkelijke vorm door Licentienemer vormt een wezenlijke schending van deze Overeenkomst en de Licentiehouder is jegens de Licentiegever aansprakelijk voor schade zoals hieronder bepaald.

  1. Onder voorbehoud van naleving door de Licentiehouder van de voorwaarden van deze Overeenkomst, is de Licentiehouder niet verplicht enige royalty's, vergoedingen of gelden betaald aan of geïnd door de Licentienemer aan de Producent te boeken of te betalen (uitdrukkelijk exclusief mechanische royalty's), of die anderszins zouden verschuldigd zijn aan Producer in verband met het gebruik/exploitatie van het Nieuwe Nummer zoals uiteengezet in deze Overeenkomst.

 1. Beperkingen op het gebruik van de Beat: Licentienemer stemt er hierbij mee in en erkent dat het uitdrukkelijk verboden is enige actie(s) te ondernemen en zich in te laten met enig gebruik van de Beat of het nieuwe nummer op de manieren of voor de doeleinden die hieronder worden uiteengezet:

  1. De aan Licentienemer verleende rechten zijn NIET OVERDRAAGBAAR en die Licentiehouder mag zijn rechten op grond hiervan niet overdragen of toewijzen aan een derde partij;

  2. De Licentiehouder zal de Beat of het Nieuwe Nummer niet synchroniseren, of derden toestaan om te synchroniseren, met audiovisuele werken BEHALVE zoals uitdrukkelijk bepaald voor en overeenkomstig Paragraaf 4(b)(iii) van deze Overeenkomst voor gebruik in één (1) Video. Deze beperking omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van de beat en/of het nieuwe nummer in televisie, commercials, film/films, theaterwerken, videogames en in enige andere vorm op internet die hierin niet uitdrukkelijk is toegestaan.

  3. De licentiehouder heeft niet het recht om het gebruik van de beat of het nieuwe nummer geheel of gedeeltelijk in licentie of sublicentie te geven voor zogenaamde "samples".

  4. Licentienemer zal zich niet inlaten met het onwettig kopiëren, streamen, dupliceren, verkopen, uitlenen, verhuren, huren, uitzenden, uploaden of downloaden naar een database, servers, computers, peer-to-peer delen of andere diensten voor het delen van bestanden, posten op websites , of distributie van de Beat in de vorm, of een substantieel vergelijkbare vorm, zoals geleverd aan Licentienemer. Licentienemer mag het Beat-bestand sturen naar elke individuele muzikant, technicus, studiomanager of andere mensen die aan het nieuwe nummer werken.

  5. HET IS DE LICENTIEHOUDER UITDRUKKELIJK VERBODEN DE BEAT EN/OF HET NIEUWE NUMMER TE REGISTREREN BIJ ENIG CONTENT IDENTIFICATION SYSTEM, SERVICE PROVIDER, MUZIEKVERDELER, RECORDLABEL OF DIGITALE AGGREGATOR (bijvoorbeeld TuneCore of CDBaby, en elke andere aanbieder van door gebruikers gegenereerde contentidentificatiediensten). . Het doel van deze beperking is om te voorkomen dat u een verwijderingsverzoek wegens inbreuk op het auteursrecht ontvangt van een derde partij die ook een niet-exclusieve licentie heeft ontvangen om de Beat in een nieuw nummer te gebruiken. The Beat is al getagd voor Content Identification (zoals die term wordt gebruikt in de muziekindustrie) door Producer als een preventieve maatregel om alle geïnteresseerde partijen in het nieuwe nummer te beschermen. Als u zich niet aan dit beleid houdt, overtreedt u de voorwaarden van deze Licentie en kan uw licentie om de Beat en/of het Nieuwe Nummer te gebruiken worden ingetrokken zonder kennisgeving of vergoeding aan u.

  6. Zoals van toepassing op zowel de onderliggende compositie in de Beat als op de masteropname van de Beat: (i) De partijen erkennen en komen overeen dat het Nieuwe Nummer een "afgeleid werk" is, zoals die term wordt gebruikt in de Amerikaanse Copyright Act; (ii) Zoals van toepassing op de Beat en/of het Nieuwe Nummer, is het niet de bedoeling van de partijen om een gezamenlijk werk te maken; en (iii) Het is niet de bedoeling van de licentiegever om rechten te verlenen in en/of op andere afgeleide werken die mogelijk zijn gemaakt door andere derde licentiehouders.

 1. Eigendom:

  1. De producent is en blijft de enige eigenaar en houder van alle rechten, aanspraken en belangen in de Beat, inclusief alle auteursrechten op en in de geluidsopname en de onderliggende muziekcomposities geschreven en gecomponeerd door de producent. Niets in dit document vormt een overdracht door de producent aan de licentiehouder van een van de voorgaande rechten. Licentienemer mag onder geen enkele omstandigheid het nieuwe nummer en/of de beat registreren of proberen te registreren bij het US Copyright Office. Het bovengenoemde recht om het Nieuwe Nummer en/of de Beat te registreren is strikt beperkt tot Producer. De Licentiehouder zal, op verzoek, de aanvullende documenten ondertekenen, erkennen en aan de Producent overhandigen die de Producent nodig acht om de rechten van de Producent hieronder te bewijzen en te effectueren, en de Licentiehouder verleent hierbij aan de Producent het recht om als gevolmachtigde te executeren, te erkennen, te leveren en alle dergelijke documenten op te nemen in het US Copyright Office of elders als de Licentienemer er niet in slaagt deze binnen vijf (5) dagen op verzoek van de Producent uit te voeren.

  2. Om twijfel te voorkomen: u bezit niet de master- of geluidsopnamerechten in het nieuwe nummer. U hebt het recht gekregen om de Beat in het nieuwe nummer te gebruiken en het nieuwe nummer commercieel te exploiteren op basis van de voorwaarden van deze overeenkomst.

   • Niettegenstaande het bovenstaande bezit u de songteksten of andere originele muzikale componenten van het nieuwe nummer die uitsluitend door u zijn geschreven of gecomponeerd.

  1. Met betrekking tot de publicatierechten en eigendom van de onderliggende compositie belichaamd in het nieuwe nummer, erkennen de licentiehouder en de producent hierbij en gaan ze ermee akkoord dat de onderliggende compositie als volgt eigendom zal zijn van/onder hen zal worden verdeeld:

   - Licentiehouder, bezit 50% van het aandeel van de schrijvers.

   - Naam producent, bezit 50% van het aandeel van de schrijvers.

   • Producent bezit, beheert en beheert vijftig procent (50%) van het zogenaamde "uitgeversaandeel" van de onderliggende compositie.

    • In het geval dat Licentienemer zijn/haar belangen en rechten op de onderliggende compositie van het Nieuwe Nummer wil registreren bij hun Performing Rights Organization (“PRO”), moet Licentienemer tegelijkertijd het aandeel en eigendomsbelang van de Producer in de compositie identificeren en registreren om aan te geven dat Producer 50% van de compositie in het nieuwe nummer heeft geschreven en bezit, en als eigenaar van 50% van het aandeel van de uitgever in het nieuwe nummer.

  1. De licentiehouder wordt geacht zijn aanvaarding van de voorwaarden van deze overeenkomst te hebben ondertekend, bevestigd en bekrachtigd door de betaling van de licentievergoeding aan de licentiegever en zijn elektronische aanvaarding van de algemene voorwaarden op het moment dat de licentiehouder de licentievergoeding betaalde. .

 1. Mechanische licentie: als een selectie of muzikale compositie, of een deel daarvan, opgenomen in het nieuwe nummer hieronder geheel of gedeeltelijk is geschreven of gecomponeerd door de producent, alleen of in samenwerking met anderen, of eigendom is van of wordt beheerd, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, door de Producent of een andere persoon, firma of onderneming waarin de Producent een direct of indirect belang heeft, dan wordt een dergelijke selectie en/of muzikale compositie hierna een "Gecontroleerde Compositie" genoemd. Producent stemt er hierbij mee in om, voor zover van toepassing, mechanische licenties uit te geven of te laten uitgeven aan de Licentiehouder met betrekking tot elke Gecontroleerde Compositie, die zijn opgenomen in het Nieuwe Nummer. Voor die licentie zal de Licentienemer bij verkoop in de Verenigde Staten en Canada mechanische royalty's betalen van honderd procent (100%) van het wettelijke minimumtarief, zonder beperking van dat tarief voor albums en/of EP's. Voor licenties buiten de Verenigde Staten en Canada is het mechanische royaltytarief het tarief dat geldt voor de hele sector in het betreffende land op de datum waarop deze overeenkomst is aangegaan.

 1. Krediet: Licentiehouder heeft het recht om de door de Producer goedgekeurde naam, goedgekeurde beeltenis en ander goedgekeurd identificatie- en goedgekeurd biografisch materiaal met betrekking tot de Producer uitsluitend voor handelsdoeleinden te gebruiken en anderen toe te staan deze te gebruiken, uitsluitend in verband met het nieuwe nummer dat hieronder is opgenomen. . Licentienemer zal zijn uiterste best doen om Producer te laten erkennen als "producer" en zal Producer de juiste productie- en songwriting-credits geven op alle compact discs, platen, muziekvideo's en digitale labels of enige andere recordconfiguratie die nu bekend is of is gemaakt in de toekomst die het nieuwe nummer belichaamt dat hieronder is gecreëerd en op alle hoesteksten, alle platen die het nieuwe nummer bevatten en op de voor- en/of achteromslag van elk album met het nieuwe nummer en andere muzikantencredits. De licentiehouder zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de Producent correct wordt gecrediteerd en de Licentienemer zal alle bewijzen controleren op de juistheid van de credits, en zal zijn uiterste best doen om eventuele fouten met betrekking tot het krediet van de Producent te herstellen. In het geval dat de Licentiehouder nalaat om de Producent te crediteren, moet de Licentienemer redelijke inspanningen leveren om een dergelijke nalatigheid onmiddellijk en in de toekomst te corrigeren. Een dergelijk krediet zal de substantiële vorm hebben: "Geproduceerd door DAMON".

 1. Optie van de licentiegever: Licentiegever heeft de mogelijkheid, naar eigen goeddunken van de licentiegever, om deze licentie op elk moment binnen drie (3) jaar na de datum van deze overeenkomst te beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de licentienemer. In het geval dat Licentiegever van deze optie gebruik maakt, zal Licentiegever aan Licentienemer een bedrag betalen dat gelijk is aan tweehonderd procent (200%) van de Licentievergoeding die door Licentienemer is betaald. Wanneer de Licentiegever de optie uitoefent, moet de Licentiehouder het Nieuwe Nummer onmiddellijk verwijderen van alle digitale en fysieke distributiekanalen en moet hij de toegang tot streams en/of downloads van het Nieuwe Nummer door het grote publiek onmiddellijk stopzetten.

 1. Schending door Licentienemer:

  1. De licentiehouder heeft vijf (5) werkdagen vanaf de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving door de Producent en/of de gemachtigde vertegenwoordiger van de Producent om elke vermeende schending van deze Overeenkomst door de Licentienemer te herstellen. Indien de Licentiehouder er niet in slaagt om de vermeende schending binnen vijf (5) werkdagen te verhelpen, zal de Licentienemer zijn verplichtingen niet nakomen, deze Overeenkomst niet nakomen en, naar goeddunken van de Producent, de beëindiging van de rechten van de Licentienemer hieronder.

  2. Als de Licentiehouder zich bezighoudt met de commerciële exploitatie en/of verkoop van de Beat of het Nieuwe Nummer op een andere manier dan op de wijze en voor het bedrag dat uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is bepaald, is de Licentiehouder jegens de Producent aansprakelijk voor een geldelijke schadevergoeding voor een bedrag dat gelijk is aan alle betaalde gelden, verzameld door, of ontvangen door de Licentiehouder, of een derde partij namens hem, in verband met een dergelijke ongeoorloofde commerciële exploitatie van de Beat en/of het Nieuwe Nummer.

  3. Licentienemer erkent en stemt ermee in dat een schending of dreigende schending van deze Overeenkomst door Licentienemer aanleiding geeft tot onherstelbare schade aan de Producent, die mogelijk niet adequaat wordt gecompenseerd door schadevergoeding. Dienovereenkomstig, in het geval van een schending of dreigende schending door de Licentiehouder van de bepalingen van deze Overeenkomst, kan de Producent een tijdelijk straatverbod en een voorlopig bevel eisen en heeft hij recht op een voorlopige voorziening die de Licentiehouder ervan weerhoudt de bepalingen van deze Overeenkomst te schenden. Niets in dit document zal de Producent ervan weerhouden om enig ander beschikbaar wettelijk of billijk rechtsmiddel na te streven tegen een dergelijke schending of dreigende schending, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verhalen van schade op de Licentiehouder. De licentiehouder is verantwoordelijk voor alle kosten, uitgaven of schade die de producent oploopt als gevolg van een schending door de licentiehouder van enige bepaling van deze overeenkomst. De verplichting van de licentiehouder omvat gerechtskosten, proceskosten en redelijke advocaatkosten.

 1. Garanties, verklaringen en vrijwaring:

  1. Licentienemer stemt er hierbij mee in dat Licentiegever geen garanties of beloften heeft gedaan dat de Beat past bij het specifieke creatieve gebruik of muzikale doel dat door de Licentiehouder is bedoeld of gewenst. The Beat, de geluidsopname en de onderliggende muziekcompositie die daarin is belichaamd, worden in licentie gegeven aan de Licentiehouder "zoals ze zijn" zonder enige vorm van garantie of geschiktheid voor een bepaald doel.

  2. Producent garandeert en verklaart dat hij het volledige recht en vermogen heeft om deze overeenkomst aan te gaan, en dat hij niet onder enige handicap, beperking of verbod valt met betrekking tot de toekenning van rechten hieronder. Producent garandeert dat de productie, verkoop, distributie of andere exploitatie van het nieuwe nummer hieronder geen inbreuk zal maken op of inbreuk zal maken op enig gemeen recht of statutair recht van een persoon, bedrijf of bedrijf; inclusief, maar niet beperkt tot, contractuele rechten, auteursrechten en recht(en) op privacy en publiciteit en vormt geen smaad en/of laster. Licentiehouder garandeert dat de productie, verkoop, distributie of andere exploitatie van het nieuwe nummer hieronder geen inbreuk zal maken op of inbreuk zal maken op enig gemeen recht of statutair recht van een persoon, bedrijf of bedrijf; inclusief, maar niet beperkt tot, contractuele rechten, auteursrechten en recht(en) op privacy en publiciteit en vormt geen smaad en/of laster. Ondanks het voorgaande aanvaardt de producent geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot elementen die door de licentiehouder aan het nieuwe nummer zijn toegevoegd, en de licentiehouder vrijwaart de producent voor dergelijke elementen. De producent garandeert dat hij geen auteursrechtelijk beschermd materiaal of geluidsopnamen van een andere persoon, firma of bedrijf (hierna "eigenaar" genoemd) heeft "bemonsterd" (zoals die term in de opname-industrie gewoonlijk wordt gebruikt) zonder eerst op de hoogte te zijn gesteld Licentiehouder. De licentiehouder is niet verplicht het gebruik van een monster daarvan goed te keuren; echter, indien goedgekeurd, zullen alle betalingen in verband daarmee, inclusief eventuele bijbehorende juridische goedkeuringskosten, voor rekening van de Licentiehouder zijn. Kennis door Licentienemer dat "samples" zijn gebruikt door Producent die niet bevestigend door Producer aan Licentienemer zijn bekendgemaakt, zal de aansprakelijkheid voor inbreuk op of schending van de rechten van een derde partij die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke " sample” van Producent naar Licentienemer.

  3. Partijen hierbij zullen elkaar schadeloos stellen en vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, kosten, verliezen, schade of uitgaven van derden die feitelijk worden opgelopen door de niet-in gebreke blijvende partij en zullen de niet-in gebreke blijvende partij vrij, veilig en onschadelijk tegen en van alle claims, rechtszaken, eisen, kosten, aansprakelijkheden, verlies, schade, vonnissen, terugvorderingen, kosten en uitgaven; (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten), die kunnen worden gemaakt of gebracht, betaald of gemaakt als gevolg van een schending of claim van schending van de garanties en verklaringen hieronder door de in gebreke blijvende partij, hun agenten, erfgenamen, opvolgers, rechtverkrijgenden en werknemers, die zijn teruggebracht tot een definitief oordeel; op voorwaarde dat de niet-nalatige partij, voorafgaand aan het definitieve oordeel, voortvloeit uit een schending van enige verklaringen of garanties van de in gebreke blijvende partij die in deze overeenkomst zijn opgenomen of uit het niet nakomen door een in gebreke blijvende partij van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, de niet-in gebreke blijvende partij de in gebreke blijvende partij onmiddellijke schriftelijke kennisgeving van alle claims en het recht om op eigen kosten deel te nemen aan de verdediging met een raadsman van haar keuze. Artiest heeft in geen geval het recht om een gerechtelijk bevel of enige andere billijke genoegdoening te vragen voor enige schending of niet-naleving van enige bepaling van deze overeenkomst.

 1. Diversen: Deze overeenkomst vormt de volledige afspraak tussen de partijen en is bedoeld als een definitieve uitdrukking van hun overeenkomst en kan niet geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd, aangepast, gewijzigd of er van worden afgezien, behalve door middel van een schriftelijk instrument (e-mail is voldoende) ondertekend door beide partijen hierbij. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen de partijen, zowel mondeling als schriftelijk. Mocht een bepaling van deze overeenkomst nietig, ongeldig of buiten werking worden gesteld, dan zal een dergelijke beslissing geen invloed hebben op enige andere bepaling hiervan, en de rest van deze overeenkomst zal van kracht zijn alsof een dergelijke nietige, ongeldige of buiten werking gestelde bepaling hierin niet was opgenomen. Het niet nakomen door de Licentiegever van een van zijn verplichtingen hieronder zal niet worden beschouwd als een wezenlijke schending van deze overeenkomst totdat de Licentiehouder de Licentiegever schriftelijk op de hoogte stelt van het niet nakomen ervan, en een dergelijk verzuim niet is gecorrigeerd binnen dertig (30) dagen vanaf en na de betekening van een dergelijke kennisgeving, of, indien een dergelijke schending redelijkerwijs niet kan worden verholpen binnen een dergelijke periode van dertig (30) dagen, begint de Licentiegever niet met het verhelpen van een dergelijke schending binnen de genoemde periode en gaat hij met redelijke ijver te werk om het herstel van de schending te voltooien. een dergelijke inbreuk daarna. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Savaneta AW die van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn aangegaan en volledig worden uitgevoerd in genoemde staat, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen. U stemt er hierbij mee in dat de exclusieve jurisdictie en locatie voor elke actie, rechtszaak of procedure op basis van een kwestie, claim of controverse die hieruit voortvloeit of hiermee verband houdt, zal zijn in de staats- of federale rechtbanken in de Savaneta AW. U hebt geen recht op enig geld in verband met de Master(s) anders dan specifiek hierin uiteengezet. Alle kennisgevingen krachtens deze overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden en per aangetekende of aangetekende post te worden gedaan, met ontvangstbevestiging (prepaid) op de respectieve adressen die hierboven zijn vermeld of op een ander adres of andere adressen die door een van beide partijen kunnen worden aangewezen. Dergelijke kennisgevingen worden geacht te zijn gedaan wanneer ze zijn ontvangen. Elke per post verzonden kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen vijf (5) werkdagen nadat deze per post is verzonden; elke kennisgeving die is verzonden via een versnelde bezorgservice wordt geacht twee (2) werkdagen na verzending te zijn ontvangen. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN DOOR ONS OP DE HOOGTE BENT VAN HET AANZIENLIJKE BELANG OM EEN ONAFHANKELIJKE ADVOCAAT VAN UW KEUZE TE BESCHOUWEN OM DEZE OVEREENKOMST NAMENS TE BEOORDELEN. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DE ONBEPERKTE MOGELIJKHEID HEBT GEHAD OM TE WORDEN VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN ONAFHANKELIJKE ADVOCAAT. IN HET GEVAL VAN UW FOUT OM EEN ONAFHANKELIJKE ADVOCAAT TE VERKRIJGEN OF AFSTAND DAARVAN, GARANDEERT EN VERKLAART U HIERBIJ DAT U NIET ZULT PROBEREN OM DERGELIJKE MISLUKKING EN/OF AFSTANDSVERKLARING TE GEBRUIKEN als basis om verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te ontlopen, of om deze overeenkomst ongeldig te maken of Om deze overeenkomst of een deel daarvan onuitvoerbaar te maken. Deze overeenkomst kan worden uitgevoerd in tegenhangers, die elk als een origineel worden beschouwd, en deze tegenhangers vormen één en hetzelfde instrument. Bovendien zal een ondertekend exemplaar van deze overeenkomst, verzonden per fax of gescand in een afbeeldingsbestand en verzonden via e-mail, voor alle doeleinden worden behandeld alsof het is afgeleverd met een originele handmatige handtekening van de partij wiens handtekening erop staat en zal worden bindend voor die partij alsof er een origineel ondertekend document was afgeleverd. Niettegenstaande het voorgaande geldt, in het geval dat u deze Overeenkomst niet ondertekent, uw erkenning dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt gelezen en uw betaling van de Licentievergoeding als uw ondertekening en acceptatie van de voorwaarden van deze Overeenkomst. .

bottom of page